Gedumpt diertje opgevangen door dierenambulance Amsterdam en door SDN gehaald.