Voorlopige voorziening i.v.m. ziekenhuisopname eigenaar.