Afstandsneemster bracht het diertje vanwege gezondheidsredenen.