Stichting Dorts Dierentehuis bracht vandaag een rattenslang die gevonden is in de Merwedestraat te Dordrecht.