Reptielen worden in Nederland al jaar en dag gehouden.

Sinds de jaren 2000 is er een trend ontstaan om naast succesvol verzorgen van deze dieren, ook succesvol na te kweken. Er zijn dan ook vele zeer succesvolle kwekers van dieren, waarvan sommige soorten in de natuur ernstig bedreigd worden. De technologische ontwikkelingen -zoals internet- hebben hier flink aan bijgedragen.

Als reptielenopvang zijn wij absoluut niet tegen het houden van reptielen, maar wel tegen ondoordachte impulsaankopen. Het zijn dan ook deze impuls aankopers die de hobby een slechte naam bezorgen.

De moderne media pakken elke ontsnapping van een reptiel graag op sensationele wijze in een bang makend artikel om lezers te trekken. Helaas werkt dat te goed, zodat ook de goede reptielenbezitters een stukje slecht imago meekrijgen. Dat is vreselijk jammer, want juist deze goede hobbyist , daar hoor je nooit iets over!

Verbieden van reptielen zal vrijwel zeker niet werken, want wie gaat dat controleren? Daarnaast zullen dieren dan verborgen worden in slaapkamers of op zolder, waardoor we niet meer weten  welke dieren, waar gehouden worden. Dat kan onveilige situatie's in de hand werken, bijvoorbeeld bij brand, ontruiming en dergelijke.

Laat de goede hobbyist gewoon met rust, pak de anderen gewoon harder aan en geef de dierenpolitie meer ruimte en bevoegdheden! Daardoor worden de impuls kopers gepakt, de sensatie idioten en de macho figuren die gewoon stoer willen doen.