Over ons

Stichting TCN Animal Resque is in april 1999 opgericht nadat de oprichter en huidige voorzitter al sinds 1983 op minder officiële basis diverse dieren opving. Inmiddels zijn wij erkend door- of werken we samen met de benodigde instanties door geheel Nederland.
Wij zijn erkend opslaghouder voor Madagascar Grondboa’s (Acrantophis Dumerili) en hebben een vervoersvergunning voor reptielen.

Momenteel werken wij onder de naam Stichting Dierenhulpdienst Nederland en staan bekend als Reptielenopvang Zwanenburg.
Het adres is: Zwanenburgerdijk 493 (ingang Iepenlaan) 1161 NX Zwanenburg
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 13.00 uur ,zaterdag 10.00 – 13.00 uur.
Zondag en maandag gesloten, voor noodgevallen 06 24227225.

Wij hebben geen CBF keurmerk omdat de kosten voor dit keurmerk véle malen hoger zijn dan onze inkomsten en zélfs hoger dan de exploitatiekosten. CBF stelt dit als volgt; “de kosten mogen voor het CBF-Keur maximaal 25% zijn van de baten uit eigen fondsenwerving” . Wij vinden het dan ook niet verantwoord om een logo van CBF te voeren terwijl wij van de kosten liever daadwerkelijk hulp aan dieren verlenen…
Lidmaatschappen van organisatie’s kosten geld en dat geld besteden WIJ liever wérkelijk aan de dieren die het zó hard nodig hebben! 
In de loop der jaren hebben vele zéér gemotiveerde vrijwilligers geholpen om de opvang vorm te geven , waarvoor een woord van dank!
Voor de duidelijkheid: WIJ VERKOPEN GEEN DIEREN die opgevangen zijn!
Wel herplaatsen wij dieren en vragen daarvoor een bijdrage van €15,00 voor de kosten bij dieren die niet onder de Cites wetgeving vallen. Dieren die hier wel onder vallen, worden herplaatst tegen €35,00 aan kosten.

Herplaatste dieren worden GEEN eigendom en mogen niet verkocht, geruild of vergeven worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opvang.

Doelstelling van de stichting;

  • Opvangen van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen.
  • Vangen (of assisteren bij vangst) van reptielen en bijzondere dieren en bemiddelen naar gespecialiseerde opvangcentra van dieren die niet onder onze doelgroep vallen. Hierbij werken we vaak nauw samen met dierenambulance , politie en gemeenten.
  • In een enkel geval herplaatsen van dieren -met toestemming van afstandsnemer- doch onder strenge voorwaarden
  • Educatie over dieren binnen onze doelgroep bieden
  • Informatie geven over dieren binnen onze doelgroep bieden aan een ieder die dat behoeft
  • Medewerking verlenen aan betere wetgeving omtrent dieren binnen onze doelgroep
  • Uiteraard dierenbescherming , in de breedste zin van het woord